OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

ALTAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURU

Derneğimiz Yönetim Kurulu’nun 10/11/2016 tarih ve 30 karar sayılı toplantısında almış olduğu karar gereği;

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 25/11/2016 Cuma günü saat 18.30’da İzmir Atatürk Stadyumu içinde bulunan, İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonunda aşağıda belirtilen gündem maddeleri görüşülmek üzere toplantıya çağırılmasına. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 02/12/2016 Cuma günü aynı yer ve aynı saatte toplanmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul Üyelerimize ilanen duyurulur.

ALTAY SPOR KULÜBÜ
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1- Açılış
2- Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
4- Altay Marşı’nın okunması
5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
6- Denetleme Kurulunun Raporunun okunması
7- Yönetim Kurulunun ibrası
8- Denetleme Kurulunun ibrası
9- Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Divan Kurulu’nun ayrı ayrı
seçilmesi
10- Dilek ve temenniler
11-  Kapanış

Android uygulamamız çıkmıştır, indirmek için tıklayınız.